Strona GłównaLinkiKontaktKoło Naukowe
google.pl

Linki

Polskie uczelnie rolnicze

 AKADEMIA PODLASKA     http://www.ap.siedlce.pl/

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE  http://www.sggw.pl/ 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE http://www.up.lublin.pl  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCłAWIU  http://www.up.wroc.pl 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w POZNANIU http://www.au.poznan.pl  

UNIWERSYTET ROLNICZY w KRAKOWIE  ttp://www.ur.krakow.pl

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w BYDGOSZCZY  http://www.utp.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  http://uwm.edu.pl

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE    http://zut.edu.pl/ 

 

 Inne polskie uczelnie

UMCS w LUBLINIE                       http://www.umcs.lublin.pl    

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA    http://www.pwr.wroc.pl 

 

 Uczelnie i instytuty zagraniczne

CRA-W GEMBLOUX, BELGIA                  http://www.cra.wallonie.be/

MONTANA STATE UNIVERSITY              http://www.montana.edu/  

UNIWERSYTET CAMBRIDGE                  http://www.cam.ac.uk 

UNIWERSYTET HARWARD                      http://www.harvard.edu

University of Evora, Portugalia                   www.uevora.pt/

Różne związane z nauką

ERABEE - Education and Research in Agricultural or Biosystem Engeeniring in Europe http://www.erabee.aua.gr/

     

Organizacje studenckie

STUDENCKIE KOŁO EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA w TECHNICE ROLNICZEJ   WIP UP LUBLIN

 www.skneksplo.up.lublin.pl

 

 

 BEST - Board of European Students of Technology   http://www.best.eu.org/index.jsp

IAAS - International Association of Students in Agricultural and Related Sciences   http://iaasworld.org/